Võro keele ja kultuuri tundmisõ olümpiaat „Ütski tark ei sata taivast“ tulõ 7. märtsil kell 14 Võro Instituudin (Võrol Tartu 48).

Põhikoolist oodami olümpiaadilõ 8. klassi opilaisi ja gümnaasiumiastmõst 11. klassi opilaisi (egä kooli mõlõmbast vannusõrühmäst kooni kolm opilast).

Pallõmi olümpiaadilõ tulõjist teedä anda 28. veebruaris e-posti aadrõssi pääle kaile.kabun@wi.ee.

Üts olümpiaadi teema om timahavva Karula kihlkund. Olümpiaadilõ tulijal mass lukõ «Võromaa kodoluku» (koostaja Nele Reimann, Võro Instituut, 2004, lk 116–145). Pääle selle om küsümüisi võro kirändüse kotsilõ ja saa ka umma keeletundmist näüdädä.

 

Jagamine