Võru keele ja kultuuri tundmise olümpiaad „Ütski tark ei sata taivast“ toimub 7. märtsil kell 14 Võru Instituudis (Võrus Tartu 48).
Põhikoolist on olümpiaadile oodatud 8. klassi õpilased, gümnaasiumiastmest 11. klassi õpilased (iga kooli mõlemast vanuserühmast kuni kolm õpilast).

Olümpiaadile tulijate nimed palume teada anda 28. veebruariks meiliaadressil kaile.kabun@wi.ee.

Üks olümpiaadi teema on tänavu Karula kihelkond. Selleks valmistumisel on soovitatav võtta aluseks «Võromaa kodolugu» (koostaja Nele Reimann, Võru Instituut, 2004, lk 116–145). Peale selle on olümpiaadil küsimusi võru kirjanduse kohta ja on võimalik ka oma keeletundmist näidata.

Jagamine