Timavanõ matkapäävä rektri om kirämiis ja julgõolõgi-as’atundja Koorti Erkki.

 

Aokava

NB! Aokavva või tulla muudatuisi!

10.00 Matkapäävä pidolinõ alostus Võro instituudi man.

 

Loengu

10.15 Valgu Heiki “Kiräpää vanõmbast aoluust”.

11.00 Saarõ Evar “Kost omma tulnu nime Kiräpää ja Võro”.

 

Matk

12.00 Alostami matka Võro instituudi mant, läämi õkvajoonõn Kirumpää linnussõ mano. Matka pikkus om umbõs 3 km.

13.00 Kiräpää linnussõ man.

Koorti Erkki “Kuimuudu kiränik ilma luu. Lugu tuust, kuis vällä mõtõlda kõik tuu, midä tan täämbä ei olõ, a kunagi võiolla oll”.

14.00 Piknik Kirumpääl. NB! Egäüts om uma söögikraami esi üten võtnu.

14.30 Nakkami tagasi tulõma.

15.30 Olõmi Võro instituudi man tagasi.

 

Muusiga

16.00 Musica Silentii etteastmine Võro instituudi man. 

17.00 Matkapäävä lõpõtus.

 

Rehkendä!

Matkapääväle ja är piät saama uma transpordiga.

Kiräpääle minnäs ja tuldas tagasi jalaga.

Osaliisil piät söögikraam esi üten võetu olõma.

Rõiva panõ sälgä ilma perrä.

 

Ligembät teedüst saa

Võro Seldsi kodolehe päält: voroselts.ee

Vaaba Janek, janek.vaab@gmail.com

 

Jagamine