Võro Instituut kuulutas vällä Juhan Jaigi nimelidse III jutukõnõlamise võistlusõ, minka videotöie esitämise tähtaig om 17. lehekuu pääväl 2021. Võrokiilsit juttõ omma oodõtu kõnõlama latsõ latsiaiaiäst nikagu gimnasisteni, näile näütäs niti ette Võromaalt peri näütleja Truuba Markus (videolink allpuul). Näütleja tett videot om hää jaka opilaisile parhillatsõl distantsoppusõ aol.

 

Miä avitasi meid parhillatsõl rassõl aol? Võromaa üte suurõmba kirjamehe Jaigi Juhani luud kaarnakivi avitanu kimmäle. „Seo oll sõrmkübärä pikukõnõ kivikõnõ, aga õigõ sille ja pruumikadsinõ. Säändsit kivvõ om egän ruusahavvan külh ja külh,“ kirjeldas Jaik uman jutun „Kaarnakivi II“.

 

Jutukõnõlamisel om olnu aost aigu rahustav toimõ. Jutu või lats video pääle kõnõlda ütsindä, a või ka üten sõbra, oppaja, juhendaja vai (vana)vanõmbaga. Ku armsahe säändse ütistüüq võivaq õnnistuda, om nätä Artur Adsoni nimeliselt Luulevõistluskanali https://www.youtube.com/results?search_query=sannatrubaduur päält.

 

Jukõnõlamise pikkus olgu kõgõ inämb 5 minotit ja video saa üles panda siiä  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-wZNll3Ci2uCM_vWGir5UPBiN093HlRoNEMoP7NMFmZDTBA/viewform

Esitädä või ütskõik määndse auturi võrokiilse jutu, ette või kanda ka hindä luudut. Jutt pidänü kõnõlamises olõma iks päähä opit, mitte maaha loetu. Kaegõ, kuis ja määndse jutu kõnõlas Von Krahli Teatri näütlejä Truuba Markus seo video pääl: https://www.youtube.com/watch?v=aRHq-jddgRE

Video om nätä ka Juhan Jaigi nimelidse jutukõnõlamise kanali päält: https://www.youtube.com/channel/UCx1AmakVosBwH3Rehv_ENvQ/videos

 

Tüü võistlusõlõ esitämisega and tegijä üteliidsi Võro Instituudilõ loa jutukõnõlamisvideot avaligult (internetin) levitada.

 

Jutukõnõlamisõ mõtõ om meelen pitä Sännä mõisan sündünüt Võromaa kiränikku Juhan Jaiki (1899-1948). Võro Instituut kitt ja tennäs Eesti Kultuurkapitali abiga inne suurt suvvõ kõiki jutukõnõlõjit ni näide juhendajit.

 

Teedüs jutukõnõmisvõistlusõ kotsilõ:

meililt kaarnaveski@gmail.com (Triin Nagel)

vai tel 569 16281(Tiia Allas)