Võro Instituut üten Põlva ja Võro umavalitsuisiga kitsõ imäkeelepääväl 14. urbõkuul kuvvõndat kõrda Vana-Võromaa latsiaidu, kuule ni asutuisi-ettevõtjit, kiä omma süämest saisnu uma põlitsõ keele ja meele hoitmisõ iist.

Võrokõisi hindätiidmise avvuhinna saiva:

Võro latsiaid Sõleke,

 Põlva Jakobi Kuul,

 folklooriandsambli Käokirjas,

 Jana Orion, Talina võro seldsi liigõ, võrokõisi kohvitarõ kõrraldaja pääliinan.

Avvuhinna saaja sõglusi vällä hindamiskogo kuunsaisun Rainer Kuuba (Võro Instituut), Kristi Vals (SA Võrumaa Arenduskeskus), Eve Sokk (Põlva vald) ja Helve Ruul (Puiga Põhikuul). Avvuhinnas om Vana-Võromaa sümboolikaga kirjat tenokiri ja savist keelepesätsirk, minkalõ käü mano tsihiline preemiäraha Eesti Rahvakultuuri Keskusõ Vana-Võromaa perimüskultuuri programmist.

Jagamine