Võru Instituut koos Põlva ja Võru omavalitsustega tunnustas emakeelepäeval 14. märtsil kuuendat korda Vana-Võromaa lasteaedu, koole ja asutusi-ettevõtteid, kes on silmapaistvalt panustanud oma põlise keele ja meele hoidmisse.

Võrokeste Hindätiidmise auhinna said tänavu:

Võru lasteaed Sõleke,

Põlva Jakobi Kool,        

folklooriansambel Käokirjas,

Jana Orion, Tallinna võro seltsi liige ja võrukeelse kohvitare korraldaja pealinnas.

Auhinna saajad valis välja hindamiskogu  koosseisus Rainer Kuuba (Võru Instituut), Kristi Vals (SA Võrumaa Arenduskeskus), Eve Sokk (Põlva vald) ja Helve Ruul (Puiga Põhikool). Auhinnaks on Vana-Võromaa sümboolikaga kirjatud tänukiri ja savist keelepesä-tsirk, millele lisandub sihtotstarbeline preemiaraha Eesti Rahvakultuuri Keskuse Vana-Võrumaa pärimuskultuuri programmist.

Jagamine