Võro Instituudi kontor om põimukuust 2016  kooni mahlakuu keskpaigani 2017  vahtsõn paigan, Liiva 21 (õks Võro liinan).
Mi Tarto uulidsa kontorin tetäs remonti. Telefoninumbrõ omma kõik sama, e-posti aadrõssi niisamatõ, a kiä küllä taht tulla, tulku Liiva uulitsahõ.