E-välläandõ kujol ilmunu „Võru kirjanduse kujunemislugu“ and ülekaehusõ lõunõeestikiilse kirändüse võro haro kujunamisluust 17. aastasaast nikagu täämbätse pääväni ja om pruugitav nii opimaterjaali ku ka silmätsõõri laembas tegevä kultuuri- ja kirändüsluulidse tekstinä.

Võro Instituudi välläandõna ilmunu tüü https://wi.ee/wp-content/uploads/2021/10/kirjanduslugu.pdf autor om kirändüstiidläne Velskri Mart, kiä om lõunõeestikiilse kirändüse uurmisega tegelnü aastit: 2014. aastagal ilmusi timä Tartu Ülikoolin kaitsõt väüdüskiri „Lõunaeesti kirjandusloo kirjutamise võimalusi“.

„50 raamadulehe pääl om kirän, määndse olli edimädse võrokeelidse trükidü teksti, kuis ja kiä naas tiidligult võro keelen kirotama ja mis aol om võro kirändüst kõgõ inämb tettü. Tulõ vällä, et ku varatsõmbal aol oll võro kirändüslugu osa lõunõ­eesti kristligust traditsioonist, sõs 20. aasta­saa võro kirändüse päänõstmisõ omma käünü kuun momentega, ku kultuurilidsõ otsmisõ Eestin terävämbäs omma lännü,“ ütles Uma Lehe päätoimõndaja Rahmani Jan 9. süküskuu päävä aolehe avaluun https://umaleht.ee/article/voro-kiranduse-lugu-sai-e-vallaandos/

E-välläandõ algusjaon esitäs Velskri Mart võro kirändüse tunnusõ, minkast kõgõ välläkutsvamp om viies: „Sakõst (kuki mitte alati) või võro kirändüsen tähele panda ka ummamuudu võro vaimu, miä om tsipa tõistmuudu ku eesti vaim. Võro vaimu om muuhulgan võimalik ütessamas pitä võromiilse ideoloogiaga, kaia paigapäälitse identiteedi kuulutamisenä. Ja saman või võro vaim sõski olla ka midägi säänest, midä õnnõ ideoloogialõ tagasiperälde säädi ei saa.“

Kirändüsluu lõpujaon tõtõ Velskri Mart, et kõik kirändüsline tegutsaminõ, miä parhilla käü ja midä plaanitas, paist meile kõnõlavat võro kirändüse elojõvvust. „Võro kirändüs om pikki aastaid samm-sammu haaval kujonu, tagasilüüke kogõnu ja vahtsõst huugu saanu. Miä aga tulõ peräst võro kirändüse kujunamisluku, kuis uusi lugusit kõnõldas ni millest sõs saa kõnõlda – taa om kõiki asjaosaliidsi – luujite ni lugõjite, tõlgõndajite ja üteneläjite kujunda.“

Välläandõn om paljo pildilist materjaali ja võro kirändüse kõgõvärskimbä kihi Helüaida lingi (https://helyait.ee/et/) kaudu jõud ka kullõldavite tekstinäüdeteni.

E-välläandõ projekti vidi Allasõ Tiia, keeletoimõndusõ tekk Kabuna Kaile ja kujundusõ Lööpre Priit. Ilmumist tugõsi Eesti Rahvakultuuri Keskus.

 

 

Lähkümp teedüs:

Tiia Allas

projektijuht

tel  5691 6281

Tiia.Allas@wi.ee

 

 

 

 

 

 

 

Jagamine