„Võru kirjanduse kujunemislugu“ ilmus e-väljaandena

9 september, 2021

E-väljaandena ilmunud „Võru kirjanduse kujunemislugu“ annab ülevaate lõunaeestikeelse kirjanduse võru haru kujunemisloost 17. sajandist kuni tänase päevani ja on pruugitav nii õppematerjalina kui ka silmaringi avardava kultuuri- ja kirjandusloolise tekstina. Võru Instituudi väljaandena ilmunud töö  https://wi.ee/wp-content/uploads/2021/10/kirjanduslugu.pdf   autor on kirjandusteadlane Mart Velsker, kes on lõunaeestikeelse kirjanduse uurimisega tegelenud aastaid: 2014. aastal ilmus tema Tartu Ülikoolis kaitstud […]