Võro Instituut kuulutas vällä latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ MINO VÕROMAA

Oodami juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ – kõiksugudsõ kirätüü omma oodõt!

Timahava saava latsõ ja noorõ valli kuvvõ teema hulgast. A olõs hää, ku kirätüül olõs uma mõtõld päälkiri (tuu tähändäs, et teema ei olõ üteliisi jutu päälkiri). Kimmäle või kirota ka umal süämelähküdsel teemal. Hinnatas vannusõrühmi perrä (I-III, IV-VI, VII-IX ja X-XII klass).

 Mino Võromaa 2016” teema omma:

Umast ja võõrast

Lätsi, lätsi… (mõtsa, kuuli, liina)

Sai õkva kõtutävve naarda

Muna või kana opada külh

Takastperrä tarkus

Mu kõgõ parõmb seldsiline/sõbõr (tuu või olla ka elläi, puutri, raamat vms)

 

Oodami latsi ja nuuri võistlustöid ildamba vahtsõ aasta 1. radokuu pääväs (1.02.2016) meili pääle kaile.kabun@wi.ee.

Üts osavõtja või saata’ võistlusõlõ kuni kolm tüüd. Ku tüüd kuigi meili pääle saata ei saa, või käsikirä tuvva-saata Võro Instituuti (Tartu 48, 65609 Võro).

Kõgõ parõmba tüü trükütäs är sara „Mino Võromaa” 29. latsiraamatun.

Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü 525 3215 (Kaile Kabun).

Jagamine