Üten võro keele nädäliga sai läbi mäng „Võrokõsõ välläkutsõ“, miä kutsõ nii alostajit ku mõistjit täütmä lihtsit ja lõbosit ülesandit, miä näütäse, et egäüts saa võro keele kõnõlõmist harotadõn umma keelemõistmist praavita.

Mängjit tull 100 ümbre, a kuulda om, et pallo inemise teivä ülesandit ka lihtsähe hindä rõõmus ilma tulõmuisi är saatmalda. Sotsiaalmeediän miildüsivä inemiisile ülesande „kõnõlõ vai postita üts nali vai lugu võro keelen“, tii üts võrokeeline silt nt ussõ, purgi vms pääle“ ja „tii uma poodinimekiri võro keelen“. Uma vastussõ Internetin är saatnuidõ lemmiku olli „otsi Youtube’ist üts võrokeeline laul ja laula üten!“, „oppa kinkalõgi selges 5 sõnna võro keelen!“ ja „kirota kinkalõgi kiräkene vai sõnnom võro keelen!“.

Mängu avvuhindus olli raamadu, kalendri, kleepsu, märgi ja Vana-Võromaa söögikraam, midä anniva Ilumäe, Loona, Nopri, Taalbergi ja Villagu talo, Urvaste Külade Selts, Kalveti mesi, Uma Mekk, Võrumaa Talupidajate Liit, Võrumaa Arenduskeskus, Võro Selts VKKF ja Võro Instituut.

Avvuhinnasaaja omma: Aare, Aasa Liiv, Ago, Aime Zirk, Aira Juhanson, Aiva Ladva, Andrei Samoldin, Annely Toomeoja, Edik Juhanson, Einar Mikson, Eliisabet Raju, Elve Veemees, Ene Raudkats, Erki Kukk, Estra Kink, Eve Vaigu, Heli Viks, Heljo Saar, Iiri Saar, Ilona Uusmaa, Jüri Kõiv, Kadri Moppel, Kaire Järvpõld, Kaire Koch, Kait Kabun, Kaja Lattu, Kaja Linder, Karin Laiv, Karl-Andres Pahva, Karolin Ossip, Kati Taal, Keissi Päevalill, Kelly Eensoo, Kersti Leit, Kertu Pehlak, Kristi Jurask, Kärt-Kristiin Jaagu, Kääpä kooli 2. klassi tütrigu, Kääpä kooli 2. klassi poisi, Külli Kolodinskaja, Lauli Otsar, Lauri, Lauri Oja, Lea Toom, Liina Selter, Maia Päevalill, Maire Paluveer, Maivi Pill, Malle Vissel, Margit Õkva, Marit Külv, Mati Jänes, Rosalia Virga, Sirje Haabmets, Sirle-Merle Palo, Urve Hussar, Viiu Kornel, Viive Must, Visseli pere ja Ülle Jõesalu. Kõigi avvuhinnasaajidega võetas kontakti!

Kuigi avvuhinnamäng sai otsa, jääs mäng esi Internetilehe bingo.visitvoru.ee/vallakutso pääle mängmises alalõ, nii et kõik, kiä võro keele nädäli aigu mängi es jõvva, saava tuud tetä edespitegi.

 

Jagamine