Võro keelepesäoppaja, kink hulgan om ka muusigaoppajit, omma ütenkuun muusikidõ ja kiränikkega loonu 13 vahtsõt võrokeelist latsilaulu mitmõs täht- ja äripääväs. Elektroonilidsõn laulikun om ka kolm Harglõ kooli oppaja Sulevi Urve autorilaulu.

Laulusõnnu, nuutõ ja fonosid saa kaia-kullõlda siist.

Noodi avit´ kirja panda Otsari Silja ja fono tekk´ Randvere Jaan.

Tarto muusigastuudio Laulupesä latsõ omma nüüt kõik laulu selges opnu, vahtsõ fono omma instrumentaalbändiga sisse mängidü ja stuudion omma laulu üles võedu. Laulõ oppamist vidi iist Liiva Airi ja tälle olli abis tõsõ Laulupesä lauluoppaja.

Jagamine