Võrokeelidse luulõ lugõmisõ võistlusõl võiva luulõtuisi lukõ kõiki Vana-Võromaa kuulõ ja latsiaidu eri vannusõn latsõ. Egä kooli/latsiaia lugõja kand ette üte pala – Artur Adsoni luulõtusõ vai mõnõ tõõsõ kirotaja võrokiilse luulõtusõ. Lugõmisõ pikkus ei või olla üle viie minodi. Hindaminõ käü nellä vannusõrühmä perrä: latsiaid-I kl, II-IV kl, V-IX kl, X-XII kl.  Ku latsiaia-iäliidsi olõ-i, sõs om vannusõrühmäs I-IV klass. Egäst latsiaiast vai koolist oodami ekkä vannusõrühmä kattõ ütsikut esinejät vai kooni 5-liikmõga rühmä. Luulõtus piässi olõma pään, mitte paprõ päält loetu.

 

Artur Adsonilõ (1889-1977) pühendet umakeelidse loomingu ettekandmisõ võistlusõ mõtõ om edimäst suurt võrokeelist luulõtajat miilde tulõta ja lukõ tõisigi kiränikõ võrokiilset loomingut. Edimäne luulõvõistlus oll  Sännän 1999. aastagal Artur Adsoni 110. sünnüaastapäävä avvus. Sjoo aasta om plaanin ka tsillokõnõ tüütarõ Adsoni luuletuisi paremba mõistmise ja lugemise kottalõ.

 

 

LUULÕLUGÕMISVÕISTLUS om kesknädäli,

LEHEKUU 8. PÄÄVÄL (8.05) 2024 kell 11.00

Sännä kultuurimõisan.

 

Hää luulõlugõja saava avvuhinna.

 

Pallõmi osavõtust (lugõja nimi, vannus/klass ja kuul/latsiaid ni oppaja nimi, luulõtusõ päälkiri ja kirotaja) teedä anda Võro Instituuti (tel 5175 174 või kadriugur@wi.ee pääle) ildampa 3.05. 2024.

 

Kõrraldase ja toetase Võro Instituut, MTÜ Sännä kultuurimõis, Eesti Kultuurkapital, Isejutt OÜ.

Jagamine