• Estonian
  • English
  • Võro

6.–12. märdikuul peetäs Vanal-Võromaal Võro instituudi iistvõtmisõl 12. kõrda võro keele nädälit. Mõtõ om härgütä võrokõisi uman keelen kõnõlama ja umma keelemõistmist vahtsõndama.
Võro instituut kuts inemiisi võrokeelidsit sündmüisi mano luuma ja muidoki võro kiilt kõnõlama.

Kae nädäli kavva