Võro keele nädälit peetäs egä aastak märdikuu edimädsel täüsnädälil, tinavaasta om kuvvõtõiskus võro keele nätäl.

Seokõrd om võro keele nädäli üleskutsõ „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“. Kõik, kiä tahtva, et näidega võro keelen kõnõldanu, saava seo sõnomiga märki pruuki. Hääd iinkujjo vai sõs härgütüst julgõmbalt võro kiilt pruuki andva võro keele „agendi“, kiä kõnõlõsõ kimmält võro kiilt. Hinnäst saa proomilõ panda mängun „Võrokõsõ välläkutsõ“.

Nädali joosul om mitmit võrokeelitside raamatidõ vällänäütämiisi ja võrokeelitse luulõ lugõmisõ võigõlus. Karilatsi ja Mõniste vabaõhumuusõumin saa mängi võrokeelitsit mänge, ilmus võro-eesti sainakallõndri 2021. aastas ni tetäs pidolidsõlt valla võro keele aoluu välläpanõk Vana-Võromaa kultuurikuan.

Nädäli iistvõtja Võro instituut kuts asotuisi ja ettevõttit üles luuma ja tegemä ummi võrokeelitsit ettevõtmiisi ja võro keele nädälil võrokõisi lippu vällä pandma.

Nädäli tegemiisist saat täpsembäle teedä:

 https://wi.ee/voru-keele-natal-2020/

Nädali kavva pandas ettevõtmiisi mano, anna ka uma võrokeelitsest tegemisest teedä wi@wi.ee.

 

 

Jagamine