7. märdikuu pääväl saiva Võro latsiraamadukogon selges timahavadsõ parõmba võro keelen ettelugõja. Kokko võtsõ ettelugõmisõ pääväst „Kullõ, ma loe sullõ!“ossa 19 opilast.

Parõmba 2.-4. klassi vannusõrühmän:
Marion Prei (Kääpä PK, 1. klass, oppaja Anneli Lätting); Laine-Liise Särg (TERA Peedu kuul, 3. klass, oppaja Helju Sarapuu); Aale Lindenberg (Mõnistõ kuul, 2. klass, oppaja Asta Pazuhanitš).

Parõmba 5.-7. klassi vannusõrühmän:
Kristjan Lüüs (Haani kuul, 7. klass, oppaja Kersti Leit); Kristiina Puija (Antsla G, 5. klass, oppaja Liivia Rebane); Katrin Kaarna (Osola PK, 6. klass, oppaja Merili Ermel).

 

Jagamine