Savvusanna teemaga kallendri, 13 pilti.

Võro keele nädälis sai valmis edimene valik sainakallendreid tulõvas aastagas. Kallõndrin omma kirän võrokõisilõ tähtsä pühä ni tähtpäävä. Egä kuu kotsilõ om üts võrokeeline umbõtark vai sõs krutskilinõ ütelüs.

Valikun omma mitmõ Vana-Võromaa teemaliidsi piltega kallõndri, a ku tahat peris hindä tett pildiga võro-eesti kallõndrit, saat ka tuud telli. Näüdüse ja täpsä teedüs om üllen Vana-Võromaa e-poodin: https://umapuut.ee/kategooria/meened/kalendrid/

Kallõndri tegemist kõrraldas Võro Instituut. Sainakallõndrit saa osta ja telli Võro Instituudin (Tarto tn 48, Võro) vai e-poodin Uma Puut.

Tinavaasta om valmiskallendrite hulgan ka kallendri, kon egä kuu man om erinev pilt. Sändse kallendri omma savvusannast ja Vana-Võromaa luudusest.

 

Eichenbaumi Külli

Võro Instituut

Uma Puut

kylli.eichenbaum@wi.ee

Jagamine