Võro Instituut kuulutas vällä latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ

MINO VÕROMAA

Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne.
Timahava saa valli viie teema hulgast. Kimmäle või kirota ka vabal teemal. Hinnatas vannusõrühmi perrä (I–III, IV–VI, VII–IX ja X–XII klass).

                                   „Mino Võromaa” 37. võistlusõ teema omma:

  1. Üts vigurijutt
  2. Sai jälki targõmbas
  3. Köögist tulõ hääd hõngu
  4. Liinast maalõ vai maalt liina
  5. Muusiga mu seen ja ümbre

Oodami võistlustöid radokuu 17. pääväs (17.02.2024) meili pääle kaile.kabun@wi.ee.

Ku tüüd kuigi meili pääle saata ei saa, või käsikirä tuvva/saata Võro Instituuti (Tartu 48, 65609 Võro).

Parõmbilõ kirotajilõ avvuhinna!

Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü tel 525 3215 (Kaile Kabun).

Jagamine