Võro Instituudi ja Vana-Võromaa maavalitsuisi välläantava Hindätiidmise avvuhinna 2016 laureaadi omma Mamastõ Latsiaia ja Kooli keelepesä, Mamastõ Latsiaia ja Kooli pikäaignõ helksä võro keele ja kultuuri oppaja Marju Lepasson, Orava Kuul ja Võromaa Spordiliit.

Vanal-Võromaal kolmandat kõrda välläantava Hindätiidmise avvuhinna saajit kiteti imäkeelepääväl (14.03) Mamastõ Latsiaia ja Kooli saalin.

Avvuhinna anniva kätte Põlva maavanõmb Ulla Preeden ja Võro maavanõmb Andres Kõiv üten Võro Instituudi inemiisiga. Imäkeelepääväolõngi pilte saa kaia siist.

Hindätiidmise avvuhinna saajit pakuti timahavva vällä kuus: Mamastõ Latsiaia ja Kooli Vanderselle keelepesä rühm, Mamastõ Latsiaid ja Kuul, Orava ja Mõnistõ Kuul, Mõtsavelle talu ja Võromaa Spordiliit.  Naidõ tegemiisi ja välläpaistmist kai nelläliikmõlinõ hindamiskogo kuuhsaisun Aigi Pall (Võro MV), Karin Viljus (Põlva MV), Inge Torop (Põlva latsiaid Mesimumm) ja Rainer Kuuba (Võro Instituut). Edimält silmäti, miä oll paprõ pääl kirän, perän käüti ka egaüte man külän.

Hindamiskogo edemiis Kuuba Rainer ütel, et timahavvatsõ kandidaadi olli ütepallo hää ja avvuhinna saajidõ välläsõgluminõ oll keerolinõ. „Kuis sa taad hindätiidmist iks sentimiitrega mõõdat, a no lõppotsus kujusi seokõrd nimetet nelä kasus – varrampa om vällä ant õnnõ kolm avvuhinda,” kõnõl Kuuba.

Nigu varrampagi omma avvuhinnus kunstnik Epp Margna kujundõt tenokiri ja kunstnik Anu Roosma tett savist keelepesätsirk. Avvuhinna mano käüvä tsihtotstarbõga preemiäraha and Rahvakultuuri Keskus (Vana-Võromaa kultuuriprogramm).

2012. aastagast pääle and Võro Instituut ütenkuun Vana-Võromaa maavalitsuisiga vällä seod avvuhinda, minkaga kitetäs nii pikäaolist tüüd võro keele ja meele edesikestmise hääs ku ka vahtsit ettevõtmiisi uma keele ja meele härgütämises.

Hindätiidmise avvuhinnaga kitmine om edespite plaanin egä katõ aasta takast.

 

Võro Instituut

Jagamine