Timahavvanõ võrokeeline Tähekese nummõr tetti valmis mahlakuus. Aokirän om hulga keväjäle umast, näütüses Vilbaste Kristeli lugu kõomahlast, rahvaperädse tsirgulaulu ja Sinijärve Karl Martini lugu tuust, kuis kevväi otsust´ mitte tulla. Tulõvis munapühis saa aokirä abiga meisterdä munatopsõ ja munavõidu. Kalla Urmas kirotas seo aastaga tsirgust kroogust (tuttpütist), kiä om mi keelen nime saanu uma helü perrä. Viil lövvüs aokirän luulõtuisi Contralt, Rahmani Janilt ja Laidla Siirilt, üts vana näütemäng Rammo Heljult, armastusjutt Kochi Helenalt ja väiku viktoriin Vanast Võromaast. Võromaa latsõ omma ka esi kirotanu ja pilte tsehkendänü Posti rubriiki. Nal´a-, ärarvamis- ja koomiksilehekülg omma iks olnu egän Tähekese numbrin. Edekaasõ om tsehkendänü Mõttusõ Kadi.

Võrokeelist Tähekest om jaotõt lakja Vana Võromaa kuulõ piten kõigilõ 1. klassi latsilõ ja kõigilõ võro kiilt opvilõ latsilõ. Täheke pidi Võromaa latsi kätte jõudma täpsähe inne munapühhi. Nüüd oodõtas lakjajagamisõga seeni, ku latsõ jälki kuuli saava. A mõnõ leheküle saadõti sõski elektroonilidsõlt võro keele oppajidõ kaudu joba võro kiilt opvilõ latsilõ tutvustusõs kah. Oppaja olli tuu iist väega tenoligu ja anni toolõ hääd vastakajja.

Võrokeelidse Tähekese toimõndi Martsoni Ilona, Hinrikusõ Kadri ja Fastrõ Mariko. Aokirä and´ vällä SA Kultuurileht ja tugõsi Eesti Rahvakultuurikeskus. Kuulõ piten lakja jaga Võro Instituut.

Fastrõ Mariko

Jagamine