Üte pildi seost, ku elläv om võro kiil, saa huvilinõ 6. märdikuu õdagul Võro kultuurimajan Kannel, kon köüdetäs kokko kiräsõna, elläv sõna, muusiga ja film. Iloõdak nakas pääle kell 17.30.

Seo aasta võro keele nädälil jõud lugõja kätte trükülämmält raamat „Võrukeelseid vanasõnu. Keelekastja käsiraamat“. No omma kõik oodõdu vahtsõ välläandõ kaejadsilõ. Raamadu kokkosäädjä Urmas Kalla kõnõlõs iloõdagul tsipakõsõ tuust, mille raamat just sääne sai. Määndse pilguga vahtsõ (loe: noorõ) inemise vannusõnno pääle kaesõ, näütäs Võro draamastuudio uma kavaga „Seosama vana joro”. Püüne pääle avitas nuuril vannusõnnokava tuvva Tarmo Tagamets. Viil ilolidsõmbas tege õdagu Kaisa Kuslapuu ummi võrokiilside laulõ ja toropilliga.

Kell 19 omma kõik huvilidsõ oodõdu Kandlõ tiatrisaali filmiõdagulõ, et kaia noidõ maailmu sisse, mis kaamõraga üles võetu.

Võro keele nädälis omma selge Artur Adsonilõ pühendet ilolugõmisvõistlusõ parõmba. Elo sundsõ eläväle luulõ lugõmisõ võistlusõlõ timahava vahtsõt – videovormi otsma. Parõmba luulõklipi saagi seol õdagul üle kaia.

Edesi uut huviliidsi kokkosaaminõ filmirežissöör Anna Hintsiga, kiä tuu Võrolõ uma kats lühüfilmi – „Vaba maa“ ja „Jää“. Mass kaema tulla: näist viimäne om saanu festivalõlt üle Euruupa ka hulga avvuhindu. Filmin “Vaba maa” tegevä üten Vana-Võromaa inemise ja võttõpaiga omma kah siist kandist. Iloõdagu lõppu jääs Kerli Kirch Schneideri lühüfilm „Virago“, mis om üles võetu Haani kandin ja Vahtsõn-Roosan jm ja om sammamuudu filmifestivalõl üle ilma pallo tähelepandmist saanu ja taa esitedäs Oscarilõ.

Sissepäsemine iloõdagulõ om prii.

Kaile Kabun,

Võro instituudi projektijuht

tel 525 3215, kaile.kabun@wi.ee

Jagamine