9. märdikuul peeti Võro instituudin 13. kõrda võro keelen ettelugõmisõ päivä “Kullõ, ma loe sullõ!”. Üten tekk 19 opilast kuvvõst Vana-Võromaa koolist.

2.–4. klassi vannusõrühmän olli kõgõ ütenhaardvama lugõja Robin Rõõmusoks Haani koolist (oppaja Kersti Leit), Rasmus Kõu Epler Osola põhikoolist (oppaja Kristina Siska), Katarina Mõttus ja Stein Arhipov Mõnistõ koolist (oppaja Asta Pazuhanitš). Eräle sai hindajidõ kogolt kittä Karl Hainsoo Mõnistõ koolist (oppaja Asta Pazuhanitš).

5.–7. klassi vannusõrühmän saiva hindajidõ kogo preemiä Endla Sarik Haani koolist (oppaja Kersti Leit), Martin Serv Osola põhikoolist (oppaja Kristina Siska), Holger Frey Puiga põhikoolist (oppaja Maarika Kaldmäe) ja Getter Nõel Põlva Jakobi koolist (oppaja Marju Lepasson).

Hindajidõ kogon olli Silvi Jansons, Jan Rahman ja Janely Sõmer (Võro Kreutzwaldi kuul, 8. klass).

Jagamine