• et
  • en
  • vo

25.–26. rehekuu pääväl Võrol ja Võromaal peetävä konvõrendsi alapäälkiri om: Võromaa matussidõ luiõ ja löüdmisi uur´minõ parõmbat tiidmist andman. Kogukondõ huvi ja õigõspidämise kokkuputmisõn arheoloogiaga. Kõrraldajas om Võro instituut.

Vällä om kuulutõt kats teemät: seoilmaaigsõ võimalusõ matussist ja luiõst vahtsõt tiidmist hanki ja mõtsavelli haudu ni punkrikotussidõ kaibmisil saad pilt tuust, mis sääl juhtu. Säändside kaibmisi man tulõ iks üles küsümüs, midä paigapäälidse inemise õigõs pidävä ja määndses kujunes arheoloogi eetika. Võrokõsõ elotundõst tuu seo sümboolselt miilde Kalmunäio müütilidse laulu motiivi. Kõik, kedä nimmatu teemä huvitasõ, omma oodõtu ossa võtma!

 

Loe ligembält!