Võrumaa haualeiud teadmisi avardamas, kogukondade huvi ja tõekspidamised arheoloogia taustal.

25.–26. oktoobril 2019 Võru instituudis ja Vana-Võromaa kultuurikojas (Tartu tn 48, Katariina allee 11, Võru)

Saatsime mai lõpus konverentsikutse, nüüd saame esitada ürituse esialgse kava, milles kellaajad veel täpsustuvad.

 

25. oktoobril, reedel algusega kell 11.00 Võru instituudi saalis (Tartu tn 48, Võru).

Konverentsi avamine, kalmearheoloogia teema

Heiki Valk – Kalmearheoloogia: teadus ja traditsioonilised arusaamad

Anu Lillak – Naisematusest Urvaste muinasaja lõpu külakalmistus

Martin Malve – Vastseliina XVI–XVII saj ühishaua vägivallaohvrite luustikest

Lõuna

Metsavendluse teema

Mauri Kiudsoo – Arheoloogiaga Eestimaa metsades

Mari Pukkonen – Metsavendlus muutuvas ajas. Ants Aunver, 1941–1959

Arnold Unt – Nõukogude julgeolekuorganite salamatmispaikadest

Kohvipaus

Posternäituse „Arheoloogilised uuringud Eestis 2018“ ja metsavendlust Võrumaal käsitleva püsiekspositsiooni osa avamine Vana-Võromaa kultuurikojas

26. oktoobril, laupäeval orienteeruvalt kell 10.00–15.00

Bussiekskursioon alguse ja lõpuga Võru Instituudi juures

Reedopalo – Lükkä punker – Vastseliina linnus

Konverentsile saab veel erandkonnas registreeruda ka ettekandega, see on võimalik kuni 12. oktoobrini, selleks tuleb ühendust võtta korraldajatega. Osalemine on vaba, osavõtutasu ei ole. Teiste hulgas ootame kuulama ajalooõpetajaid ja ärksamaid õpilasi. Palume osavõtust, eriti just 26. oktoobri ekskursioonil osalemisest teada anda, registreerudes allpool märgitud kontaktidel hiljemalt 18. oktoobriks. See on väga oluline kohvipausi korraldamise ja ekskursioonibussi tellimise pärast. Konverentsile tulijad peavad ise leidma võimaluse käia lõunal Võru linnas ja vajadusel korraldama endale ööbimise.

Ettekande pidajatel ja ka teistel lähedaste teemadega tegelevatel uurijatel on võimalus avaldada artikkel eelretsenseeritava ajakirja Võro Instituudi toimõndusõq 2020. aasta temaatilises numbris, artikli esitamise tähtajaks on 1.02.2020.

Registreerumise ja kõigi muude küsimustega palume pöörduda:

Võru Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee,

tel +372 56213174 (Evar Saar, teadur)

või

tel +372 56297354 (Mirja Ots, Vana-Võromaa muuseumide peavarahoidja)

 

Loe veel

 

 

 

 

Jagamine