• Estonian
  • English
  • Võro

Võro keele ja kultuuri tundmisõ olümpiaat „Ütski tark ei sata taivast“ tulõ 6. märdsil kell 11 Võro Keskliina Koolin (Võro, Vabadusõ 12).

Olümpiaadilõ omma oodõdu 8. ja 11. klasse opilasõ.

Teedüst saa mano: tel 525 3215, kaile.kabun@wi.ee.