Õdagumeresoomõ kiili, aoluku ni kultuuri pututõva konvõrentse riä katõkümnes konvõrents om Võro liinan Kandle majan rehekuu 27. –29. pääväni

Tulõva konvõrõndsi ettekandin kaias päämädselt õdagumeresoomõ kiili, kultuuri ni ala parlast saisu, a pututõdas ka minevikku. Konvõrõndsi kutsutuis ülesastjis omma soomõ-ugri kiili uurja Riho Grünthal Helsingi ülikoolist, keelepoliitiga uurja Anitta-Viinikka Kallinen Tromsø ülikoolist, liivi keele uurja Eberhard  Winkler Göttingeni ülikoolist, arkeoluug Valter Lang Tartu ülikoolist ja rahvaluule uurja Andreas Kalkun Eesti Rahvaluulõ Arhiivist. Lisäs näile saa kuulda tõisi Soomõ, Vinne ni eesti uurjidõ ettekandit õdagumeresoomõ kiili ni kultuuri kotsilõ.

Kae konvõrentsi kavva

Konvõrentsi kõrraldasõ Võro Instituut ja Tarto Ülikuul.

Kõik huvilidsõ omma oodõdu ettekandit kullõma.

Värviline logo halli taustaga2Täpsämb teedüs kõrraldaja Plado Heleni käest:

Tel: 5289139

Helen.Plado@ut.ee

Jagamine