1.–3. klass

  1. kotus – Pärtel Lillemäe, „Üts vigurijutt vastlapääväst“ (Põlva Jakobi kuul, op Marju Lepasson)

2.–3. kotus – Romet Paavel, „Seigelüs“

Tormi Silm, „Seigelüs kotoh“ (mõl Nõo põhikuul, op Helju Sarapuu)

Eripreemiä:

Uutmalda lõpuga jutu preemiä – Triin Sprenk, „Seigelüs“ (Nõo põhikuul, op Helju Sarapuu)

4.–6. klass

  1. kotus – Ebe Vodi, „Kutsik“ (Haani kuul, op Kersti Leit)

2.–4. kotus – Egert Onno, „Köögist tulõ hääd hõngu“ (Antsla gümnaasium, op Liivia Rebane, Ülle Anier)

Robin Rõõmusoks, „Mu kahtlane unõnägo“ (Haani kuul, op Kersti Leit)

Katarina Mõttus, „Kuis ma raamatut lugõsi“ (Mõnistõ kuul, op Asta Pazuhanitš)

Eripreemiä:

Luulõpreemiä – Jarno Kink, „Süküs“ (Antsla gümnaasium, op Liivia Rebane, Ülle Anier)

Nallategijä preemiä – Vivian Säinast, „Kana supipotin“ (Antsla gümnaasium, op Liivia Rebane, Ülle Anier)

Hää jutustaja preemiä – Aksel Ruus, „Poiskõnõ, pudõr ja mõtseläjä“ (Haani kuul, op Kersti Leit)

Matkajutupreemiä – Luise Maria Perend, „Vahtsõ aasta edimäne päiv“ (Haani kuul, op Kersti Leit)

Nallategijä preemiä – Annabel Rõngas, „Kõhhe kuul“ (Võro Kreutzwaldi kuul, op Tiia Allas)

Jõulujutupreemiä – Alexandra Räst, „Köögist tulõ hääd hõngu“ (Võro Kreutzwaldi kuul, op Tiia Allas)

Luudusõjutupreemiä – Anni Laan, „Kastani seigelüs“ (Tilsi põhikuul)

Tarkusõjutupreemiä – Stein Stener Arhipov, „Sai jälki targõmbas“ (Mõnistõ kuul, op Asta Pazuhanitš)

Tervüsejutupreemiä – Karl Hainsoo, „Kõomahl“ (Mõnistõ kuul, op Asta Pazuhanitš)

7.–9. klass

  1. kotus – Ernst Jaak Liivat Uba, „Kassüükull“ (Haani kuul, op Kersti Leit)
  2. kotus – Maritte Arianne Plaado, „Viguriga massin“ (Vilustõ põhikuul, op Hedy Saar)
  3. kotus – Erik Hendrik Liivat Uba, „Tsirgukõsõ pääväraamat“ (Haani kuul, op Kersti Leit)

Eripreemiä:

Mõtõluluulõpreemiä – Liisbet Rõõmusoks, „Vaikus om nii vali“ (Haani kuul, op Kersti Leit)

Tarkusõjutupreemiä – Lisanna Henning, „Sai jälki targõmbas“ (Võro Kreutzwaldi kuul, op Helena Linnamäe)

Oppusõjutupreemiä – Roberto-Carlos Silber, „Rasmusõ lugu“ (Võro Kreutzwaldi kuul, op Helena Linnamäe)

Muusikast luulõtaja preemiä – Markus Soe, „Muusiga mu ümbre ja seen“ (Puiga põhikuul, op Maarika Kaldmäe)

Jutussõkõnõlõja preemiä – Hannaliisa Pilliroog, „Ahnõ kahr ja sõbõr repän“ (Puiga põhikuul, op Maarika Kaldmäe)

Luulõpreemiä – Katrin Tobreluts, „Köögist tulõ hääd hõngu“ (Puiga põhikuul, op Maarika Kaldmäe)

Kuuntüüpreemiä – Varstu kooli 8.–9. klassi opilasõ, „Rändtsirgu“ (Varstu kuul, op Rita Riisenberg)

Perimüsjutupreemiä – Heidi Piir, „Rahvalaul mu süämeh ja mu ümbre” (Vilustõ põhikuul, op Hedy Saar)

Riimiga luulõtaja preemia – Laura Potter, „Muusiga mu seen ja ümbre“ (Parksepä keskkuul, op Leiu Sulg)

Maaelo kitjä preemia – Roland Käär, „Liinast maalõ“ (Parksepä keskkuul, op Leiu Sulg)

 

10.–12. klass

Hää kirotaja preemiä:

Sten Nõlvak, „Võromaad pite sõitõn“ (Vahtsõliina gümnaasium, op Kadri Ugur)

Viktoria Tusov, „Mino Võromaa“ (Vahtsõliina gümnaasium, op Kadri Ugur)

Nikon Aleksejev, „Ütsigun külän“ (Vahtsõliina gümnaasium, op Kadri Ugur)

Jagamine