Võro Instituut kuulutas vällä 35. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ

MINO VÕROMAA

Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli kuvvõ teema hulgast. Kimmäle või kirota ka vabal teemal. Hinnatas vannusõrühmi perrä (I–III, IV–VI, VII–IX ja X–XII klass).

Mino Võromaa” 35. võistlusõ teema omma:

  1. Ma olõ pääst rohilinõ

(Seo teema all võissi kõnõlda ummist arvamiisist köüdüssen rohilidsõ mõttõviiega.)

  1. Millest ma mõtlõ inne magalõjäämist
  2. Koolin om umbõlõ mõnna
  3. Vahtsõ ao pühä
  4. Ma olõ peri Vanalt Võromaalt
  5. Mu kokkoputmisõ kodukotussõ vaimuga

 

Oodami võistlustöid urbõkuu 4. pääväs (4.03.2022) meili pääle kaile.kabun@wi.ee.

Üts kirotaja või saata võistlusõlõ kooni kolm tüüd. Ku tüüd kuigi meili pääle saata ei saa, või käsikirä tuvva/saata Võro Instituuti (Tartu 48, 65609 Võro).

Parõmbilõ kirotajilõ avvuhinna!

Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü tel 525 3215 (Kaile Kabun).

 

 

Jagamine