Võro Instituut kuulutas vällä latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ

MINO VÕROMAA

 

Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli viie teema hulgast. Kimmäle või kirota ka vabal teemal. Hinnatas vannusõrühmi perrä (I–III, IV–VI, VII–IX ja X–XII klass).

 

Mino Võromaa” 33. võistlusõ teema omma:

  1. Ütest kotusõst Võromaal
  2. Ütskõrd elli…
  3. Nii sai … hindäle sõbra (Tühä kotusõ pääle või panda hindä, mõnõ tõsõ inemise vai kogoni eläjä nime.)
  4. Vigurinõ lugu (Seo teema all või kokko säädi ka tävveste abstraktsõ luu, näütüses kunnast ja Kuust, parmust ja pastakast jne.)
  5. Kae seo oll oppusõs!

 

Oodami latsi ja nuuri võistlustöid jaanuari 31. pääväs (31.01.2020) meili pääle kaile.kabun@wi.ee.

 

Üts kirotaja või saata võistlusõlõ kooni kolm tüüd. Ku tüüd kuigi meili pääle saata ei saa, või käsikirä tuvva-saata Võro Instituuti (Tartu 48, 65609 Võro).


Parõmbilõ kirotajilõ avvuhinna!

Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü 525 3215 (Kaile Kabun).

Jagamine