Timahavadsõlõ, 33. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõlõ saadõti 90 kirätüüd, kirotajit oll 87. Töid tull kümnest koolist Vanalt Võromaalt, pääle selle Setomaalt ja Tarto liinast.

 1. „Mino Võromaa” kõgõ parõmba kirätüü valisi vällä hindajidõ kogo, kon olli Kreutzwaldi muusõumi pernaanõ Aimi Hollo, Võro latsiraamadukogo juhataja Helle Laanpere, kirämiis ja aokiränik Jan Rahman, üliopilanõ ja võistlusõl varramba silmä paistnu Liis Kikas ja Võro instituudi projektividäjä Kaile Kabun.

Parõmba tüü pandas ildamba 1. lehekuul (1.05) vällä Võro instituudi kodolehe pääle (kae „Koolioppusõ” alt).

 

Parõmba kirotaja

1.–3. klassi vannusõrühm

 1. Mari-Elle Kont, „Nii sai Jennifer hindäle sõbra” (Põlva K, 3. klass, juh Marju Lepasson)
 2. Olimar Jaroslavski, „Suur saak!” (Vilustõ PK, 2. klass, juh Aasa Liiv)
 3. Kirke Jaakmees, „Kae seo oll oppusõs!” (Põlva K, 3. klass, juh Marju Lepasson)

Eräpreemiä:

sannajutupreemiä – Art Raju, „Kuis mi suidsusanna teimi” (Kääpä PK, 3. klass)

kodojutupreemiä – Kirke Mai Kambek, „Mu kodo” (Kuldri K, 3. klass, juh Hilja Varov)

sõbrajutupreemiä – Tuule Iva, „Kuis Liisa hindäle sõbra sai” (Tarto WG, 3. klass, juh Jüvä Sullõv)

luulõpreemiä – Marten Sirendi, „Mino kiiso” (Miktämäe K, 3. klass, juh Vello Jüriöö)

luulõpreemiä – Delisa Kuuskla, „Süküs aian” (Osola PK, 3. klass, juh Kristina Siska)

 

4.–6. klassi vannusõrühm

 1. Nele Kallas, „Rehekuu maru Võromaal” (Kääpä PK, 5. klass, juh Liina Palgi)
 2. Kerttu Rätsepp, „Kae, sjoo oll oppusõs” (Oravi K, 6. klass, juh Maarika Kaldmäe)

3.–4. Liisbet Rõõmusoks, „Jutt kavalast rebäsest ja suladsõst” (Haani K, 5. klass, juh Kersti Leit)

3.–4. Hugo Rüütli, „Kuis mu vanaimä kahru näkk” (Haani K, 5. klass, juh Kersti Leit)

Eräpreemiä:

tarkusõpreemiä – Kleer Vodi, „Raamat ja aoleht” (Haani K, 6. klass, juh Kersti Leit)

ütistüüpreemiä – Maritte Arianne Plaado, Urmas Tigasing, Hilda Zirkel, Thomas Zirkel, Mairo Mendrik, Remii-Roman Salumäe, Rahel Kallivere, „Mi tulõmi ijäaost” (Vilustõ PK, 5. klass, juh Hedy Saar)

perimüspreemiä – Maritte Arianne Plaado, „Lehmäkuuk ja näts” (Vilustõ PK, 5. klass, juh Hedy Saar)

vällämõtõlusõpreemiä – Märt Viidu, „Vigurinõ lugu Võro liinast” (Haani K, 5. klass, juh Kersti Leit)

rahvajutusõpreemiä – Aale Lindenberg, „Ütskõrd elli susi, kiä unist naarmisõst” (Mõnistõ K, 4. klass, juh Asta Pazuhanitš)

armastusjutupreemiä – Lenna Raudsaar, „Ütskõrd elli kunn Elli” (Vilustõ PK, 6. klass, Hedy Saar)

eläjäjutupreemiä – Karl Martin Kambek, „Kutsmada küläline” (Kuldri K, 5. klass, juh Hilja Varov)

luulõpreemiä – Oskar Ermel, „Kikas” (Osola PK, 4. klass, juh Kristina Siska)

 

7.–9. klassi vannusõrühm

 1. Eliisabet Raju, „Kana sai hindäle pallo uusi untlikkõ sõpru ehk suvi täüs kannu” (Kääpä PK, 7. klass, juh Liina Palgi)
 2. Aveli Valb, „Saapa-Elviine” (Haani K, 9. klass, juh Kersti Leit)
 3. Sirelin Ilves, „Kon um tuu lump” (Vilustõ PK, 9. klass, juh Aasa Liiv)

Eräpreemiä:

koolijutupreemiä – Angelos-Tepo Giannakainas, „Trepp” (Mõnistõ K, 7. klass, juh Ene Laube)

sõbrajutupreemiä – Helena Rätsepp, „Nii sai pini hindäle sõbra” (Orava K, 7. klass, juh Maaja Glaser)

kodojutupreemiä – Kersti Glaser, „Mu kodokülä Tammõ” (Orava K, 7. klass, juh Maaja Glaser)

oppusõjutupreemiä – Madli Ann Paju, „Imä opitunn” (Vilustõ PK, 8. klass, juh Aasa Liiv)

eläjäjutupreemiä – Kevin Vissel, „Kuis ma hindäle väiku sõbra sai” (Vilustõ PK, 8. klass, juh Aasa Liiv)

suvõjutupreemiä – Andrus Sild, „Valgõmõtsah laagrih” (Miktämäe K, 8. klass, juh Vello Jüriöö)

unistusõjutupreemiä – Martty Kerge, „Nii sai ma hindäle massina” (Orava K, 9. klass, juh Maarika Kaldmäe)

 

10.–12. klassi vannusõrühm

 1. Kärol Kõomägi, „Üts tütrik läts mehele Tomile” (Vahtsõliina G, 12. klass, juh Tiia Allas)
 2. Janeli Luts, „Üts looklõv tii” (Vahtsõliina G, 12. klass, juh Tiia Allas)
 3. Triinu Tuvike, „Jutt Võromaa pritsiautost” (Vahtsõliina G, 12. klass, juh Tiia Allas)

Jagamine