• et
  • en
  • vo

Timahavadsõ, 31. „Mino Võromaa“ võistlusõ parõmbit kirätöid saa lukõ nüüd siist.