Inne imäkeelepäivä, 13. märdsil, oll Võro Instituudin opilaisilõ mõtõld võrokeeline mälomäng. Kõgõ parõmbit tiidmisi näüdäs mängon Osola Põhikooli võistkund, kon teivä üten Joonas Soon, Remo Kuslapuu ja Hindrik Saar.

Tõsõ kotusõ sai Võro Kreutzwaldi Kooli võistkund: Triinu-Laura Org, Janely Sõmer ja Neleriin Needo. Kolmanda kotusõ võtsõ Mõnistõ Kooli võistkund: Aale Lindenberg, Elpida-Marie Giannakaina ja Kermo Kasuk.

Võistlõman olli viil Savõrna Põhikooli, Parksepä Keskkooli ja Võro Keskliina Kooli võistkunna.

Võro Instituut kõrrald opilaisilõ mõtõld võrokeelist mälomängo imäkeelepäävä kandin joba nelländät kõrda. Teema olli ka seokõrd köüdedü Vana-Võromaa kombidõ ja kotussidõga, inemiisi ja tähtsündmüisiga. Mõtõ om iks meelen hoita, et pikki aigõ om seo nuka rahva imäkiil olnu võro kiil.

Jagamine