XVI võrukeelne Artur Adsonile pühendatud luulelugemisvõistlus toimub neljapäeval, 23. aprillil 2015 algusega kell 12.30 Sänna mõisas.

Koolidel palume osavõtjad (osavõtja nimi, klass/vanus ja kool/lasteaed ning juhendava õpetaja nimi, kontaktandmed; esitatava luuletuse pealkiri, autor) registreerida Võru instituudis (tel 782 8753, 5691 6281 või meili teel allas.tiia@gmail.com) enne 20. aprilli 2015.

Võrukeelse luule esitamise võistlusele on oodatud kõigi vana Võrumaa lasteaedade ja koolide õpilased. Iga osaleja esitab ühe Artur Adsoni või mõne teise võrukeelse autori luuletuse. Esinemise pikkus ei tohi ületada viit minutit. Hindamine toimub neljas vanusegrupis: lasteaed – I kl, II-IV kl, V-IX kl, X-XII kl. Kui lasteaialapsi ei tule esinema, on vanuserühmaks I-IV klass. Ootame osalema lasteaia/kooli parimaid üksikesinejaid või kuni 4-liikmelisi rühmi. Igas vanusegrupis saab osaleda ühest lasteaiast/koolist ainult üks esineja või kava. Koolides ning lasteaedades soovitame korraldada eelvoorud selgitamaks välja iga vanuserühma parimad, kes pääsevad võistluse lõppvooru.

Traditsiooniks saanud Sänna trubaduurile pühendatud võrukeelse loomingu esitamise võistluse mõte on meenutada Artur Adsonit (1889-1977) ja tutvustada teistegi kirjanike võrukeelset loomingut. Esimene luulevõistlus toimus Sännas 1999. aastal ja oli pühendatud luuletaja 110. sünniaastapäevale.

Parimad luulelugejad saavad auhinna.
Korraldajad: Võru Instituut, MTÜ Sänna Mõisakeskus.
Ettevõtmist toetavad MTÜ Sänna Kultuurimõis, Eesti Kultuurkapital, Rõuge vald.

Jagamine