Võro instituut kuts opilaisi Vanal-Võromaal ja kavvõmbal võro keele nädälil 7.-13. märdikuul klipivõistlusõlõ „Kae sõs!“.

Kõik huvilidsõ omma oodõdu tegemä videoklippõ, kon om kuulda võro kiilt, olku tuu sis laul, nallalugu, lühkü katõkõnõ vai midägi muud. Teema või vabalt valli (koolielo, võrokõsõs olõminõ vms), a tuu piässi ka tõisi üten haardma – mõtlõma pandma vai tujo hääs tegemä.
Klipp või olla kooni 4 minotit pikk.

Klipi või panda hindä jaos meeleperäliste keskkunda (YouTube vms), a klipi linke oodami ildampa 13. märdikuul e-postiga aadrõssi kaile.kabun@wi.ee pääle. Mano tulõs panda nime, kelle idee perrä om klipp tettü ja kes sääl üten tegevä, niisama kinnitüs, et osatäütjä ja näide vanõmba omma ülesvõtmisõga nõun.

Parõmbit klippõ näütämi instituudi kodolehe kaudu. Klipi iist, miä kõgõ inämb üten haard, pand instituut vällä avvuhinna.
Vast and härgütüst seo video:

Kae klippõ:

Haani Kuul
Osola Põhikuul
Hipp Saar ja Eliisabet Raju
Antsla Gümnaasium
Vilustõ Põhikuul
Peedu kuul

 

Jagamine