• Estonian
  • English
  • Võro

Pressiteedüs 5. jõulukuul 2019

Võrokõnõ Kõivu Madis oll füüsik, filosoof ja kiränik, kiä kirot pallo ka võro keelen. Timä 90. sünnüaastapäävä tähistämises 5. jõulukuul 2019 pand Võro Instituut lehe www.helüait.ee pääle kullõmisõs jupikõisi Kõivu võrokeelitsest kirändüsloomingust. Noid valisiva vällä ja lugõsiva aparaadile ette Saarõ Evar ja Kalla Urmas. Täämbädse päävä vahendiidega kullõldavas sai ka üts 1996. aastaga helükasseti „Rohiline ruunakõnõ“ jaos näütlejä Männardi Tarmo puult sisseloet Peetso Saamo monoloog näütemängust „Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aastaga suvõl“.

Lavastaja Tubina Taago, kiä esi ka Kõivu näütemänge lavastanu om, ütles täämbädsen Uman Lehen Kõivu loomingu kottalõ: „Madissõ teksti omma jo nigu põhalda kao, esi maailmu ja salahuisi täüs. Lihtsä om sinnä är uppu, a ku su tuukrikell om õigõlõ hellü säet, sis võiva kogõmusõ olla väega inspiriirvä ja müstilidse. Madissõ maailmu man om kõgõ tähtsämb paik. Inemise paik-likkus om tähtsämb, ku timä ao-likkus ja inem-likkus.“ Võro kirändüse uurja Allasõ Tiia kõnõlõs saman lehen: „Kõiv om kirotanu, et kotussõ, kohe sa suurõst pääst tulõt, saat sa valli. A nuu kotussõ, kohe sa trehvät latsõpõlvõn, kotussõ, kon mängit, sääl omma kõik asja absoluutsõ katõgoorilidsusõga, sääl kotsin vältmäldä ja taa peräst ka igävedse.“

Soovist taad Kõivu Madissõ igävest paiklikkust inemiisiga jaka ommaki sündnünü naa helüfaili. Hääd kullõmist ja märkmist! Kae www.helüait.ee!

Aituma Viia ja Mari Kõivulõ lahkõ loa iist Kõivu loomingu juppõ Internetin mängmises avaligus tetä; Rahmani Jani ja Tammõ Jaani tehnilidse abi iist; Tarmo Männardit, Saarõ Evarit, Kalla Urmast ja Allasõ Tiiat tekste lugõmisõ ja soovitamisõ iist ning Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgruppi tugõmisõ iist!

 

Võro Instituut
Teedüst saa mano:
Triinu Laan
Tel 53322153