MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü hõigas 6. radokuu pääväl vällä vahtsidõ kaupu ja meelüsside luumise konkursi teemal „Aigu om“. Ettevõtmisega tahami manu saija käsitüükaupu ni meelüssit, miä näütäse vällä Vana-Võromaa ummamuudu olõmist, a olõsi säälman iks ka elon tarvilidse asja. Konkurss lõpõs mahlakuu viimätsel pääväl, parõmba tüü saava kittä lehekuu 6. pääväl.

Võrokeeline ütelüs „aigu om“ näütäs vällä võrokõisilõ esiumast elo- ja aotundmist: piä ei olõma kõikaig kipõ, aigu tulõ võtta ja sõs jakkus tedä kõgõ jaos milles vajja. Võrokõisi arrvusaamisi aost ni ilma asjust või näüdädä nii käsitüüasju materjalen ku kirjun, a kimmähe ka luguden. Rutulidsen ja aopuudusen vaivlevale inemiisile võiva hengerahu tuvva käsitüüna tettü asja, millele om sisse pantu meistre hää soovi ja mille kaemine tege meele rõõmsas. Konkursitüü vällämärkmise man või olla api lühküst lugõmisest ao kotsilõ: https://wi.ee/wp-content/uploads/2020/02/AIGU-OM_voro_keelen.pdf

Konkursile oodami tüüsid, midä olõ-i varramba vällänäüdät vai joba müümises tettü. Tähtsä om märki ka asja pakendi pääle, selle et konkursile esitet asju saa edespiten anda müüki Vana-Võromaa e-puuti UmaPuut, laatu pääle, muuseumipuutehe vai suvõpuutehe üle Vana-Võromaa.

Konkursi kotsile saat täpsämbalt teedä MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

vai käsitüütsõõri kodolehe pääl: https://wi.ee/tegemise/vana-voromaa-kasituu/kasituukonkurss/

Minevaasta olnu konkursi teemas oli savvusann, esitedi ligi 30 vahtsõt käsitüütoodet, minkast tosinajago om saanu mitmale poolõ müüki ja ostjit.

Konkursi läbiviimist avitas tukõ Rahvakultuuri Keskuse toetus Vana-Võromaa pärimuskultuuri meetmest. Käsitüüvõrgustiku edendamistüüle and tukõ Vana-Võromaa arendusprojekte toetus.

 

Täpsämb teedüs:

Vilve Oja

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

Jagamine