Jaan Kaplinski kogumiku “Kultuurist väläh om hää olla. Võromaiseid lugusid ja luuletusi” kaejadsi omma 9. mail päälenakkamisega kell 16 Põlva Keskraamatukogo lugõmissaalin, kohe omma oodõt kõik huvilidse.

Võro Instituudi välläantu Jaan Kaplinski kogomiku “Kultuurist väläh om hää olla. Võromaiseid lugusid ja luuletusi“ pand kokko Õnne Kepp, pildi tekk päämidselt Martin Mark, peräsõna kirotiva Valdur Mikita ja Tiia Allas, raamatu kujond Priit Lööper.
Välläandmist tugõsiva Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts.

Lähkümpä saa kogomiku kotsilõ lukõ aolehest Uma Leht.

Jagamine