11.–13. põimukuul peetäs Lätimaal Kornetin Kaika suvõülikuuli.

Suvõülikoolin saa kullõlda loengit ja kaia kultuuriprogrammi. Tutvas saias ka paigaga, tuujaos tetäs sääl huvisõit.

Suvõülikuuli peetäs timahava 29. kõrda. Edimäne võrokõisi suvõülikuul oll’ 1989. aastagal Karula kihlkunnan Kaikal.

Suvõülikooli teedüsleht 

Kava:

KAIKA SUVÕÜLIKUUL KORNETIN 11.–13.08.2017

RIIDI, 11. PÕIMUKUU

12.00 Buss Võro kerigu mant
13–14 Kirjapandminõ ja süük
14.00 Suvõülikooli vallategemine
LOENGU: KIIL JA AOLUGU
14.30 Allilenderi Kaja «160 aastakka Mulgimaad»
15.15 Markusõ Dace «Ülembläti murdõ süvälatgali murraku maliena (malēniešu) variants»
16.15 Mednise Jānis «Liivläisi hindätiidmine 21. aastasaal»
17.15 Elleri Kalle «Kuralasõ ei jaa Kaupo häpü»
18.00 Tanilsoo Valdur «Korneti ja Luutsnigu aoluust»
19.00 Õdagusüük
20–23 Tulõ veeren laulminõ
20 Tal’na Liiso 21 Konnula Herbert 22 Hundi Indrek
Seen om samal aol võimalik kaia filme.
14.30–19 Tüütarõ (latsilõ, a tõisilõ kah): savitüü; lillisäädmine; raamadukogo saina värvmine

PUULPÄIV, 12. PÕIMUKUU

8.00 Hummogusüük
LOENGU: TÄÄMBÄNE PÄIV
9.00 Lõbu Terje «Kuimuudu läts’ õnnõs Lätin eestläses jäiä»
9.45 Jüvä Sullõv «Võro keeleteknoloogia»
10.30 Visseli Agu «Etno-futurism kunstist elukõrras!?»
11.00 Godiņši Guntars «Vana ao eesti rahvalaulõ ja «Kalõvipuja» eeposõ läti kiilde ümbrepandmisõst»
12.00 Karu Kadri «Võromaa süüke tutvustus»
12–13 Lõuna
13–18 Ekskursioon Korneti kandin. Giid Prangli Jaan
18.00 Õdagusüük
19.00 Krabi külätiatri näütemäng «Jahilkäük»
20.30 Simman: Laube Kadri ja Varblasõ Marju

10.30 Jüvä Sulõvi Wikipeediä tüütarõ
9–12 Tüütarõ latsilõ: multifilmi tegemine

PÜHÄPÄIV, 13. PÕIMUKUU

8.00 Hummogusüük
LOENGU JA MÕTTÕTSÕÕR: ÜLE-PIIRI KUUNTÜÜ
9.00 Vaba Lembit «Mulgid, kuradid, urmased jt etnonüümid ja keelekontaktid»
9.45 Daume Santa «Mis mõlgus lätläse meelen?»
10.45 Korjuse Hannes «Midä omma eestläse Lätin löüdnü?»
11.30–12.45 Mõttõtsõõr: kuis ja kas alalõ hoita eestlüst Kornetin?
12.45 Suvõülikooli lõpõtus
13.00 Lõunasüük
13.30 Buss Võrolõ
Söögitegemise ja kompvegipundi tegemise tüütarõ

Kavva või tulla muutuisi.

Jagamine