18. lehekuu pääväl Sännä kultuurimõisan peetü nelländä Juhan Jaigi nimelidse võrokiilse jutupäävä kõgõparõmbas kõnõlõjas valisi kullõja Rõugõ põhikooli 3. klassi poisi Artur Trummi, kiä esit Juhan Jaigi perrä tett jutu „Tohu hoppen“. Arturit juhend oppaja Anneli Nagel ja saatsõva jutupääväl ka vanõmba.

Tõsõ kotussõ jao helüsit sai Võro Sõlekese latsiaia 4-liikmelidse esindüse – Brianna Kõvatu, Karl Terav, Hasso Herman Traks ja Ranar Timo Valtu – lugu „Kaotsilännü paradiis“, miä kirot näide juhendaja Maia Päevalill. Pilliga saatsõ oppaja Lea Sikk.

Kolmanda kotussõ sai Haani Kooli 8. klassi opilanõ Liisbet Rõõmusoks, kiä esit Katre Sinisalu luu „14-aastadsõ elost“. Liisbetti juhend oppaja Kersti Leit.
Nelländä kotussõ jao helüsit sai Väimälä latsiaia lats Uku Laan, kiä esit üten esä Valdis Laanõga anekdoodi „Kuis susi raamatopoodoh käve“.
Võro Instituudi kõrraldõt jutupääväl lei üten 20 last katsast Vana-Võromaa latsiaiast ni koolist.
Katõlõ kõgõ arvukamba ossavõtjaskunnaga jutukõnõlõjite juhendajile – Asta Pazuhanitšile Mõnistõ koolist ja Urve Sulevile Harglõ koolist kinkse Papa Kreutzwaldi Õueteatri näütlejä Jansonsi Silvi näütemänge kogomiku, kon neli näütemängu, miä omma õuetiatre esitüsen ka Võro publiku ette jõudnuva.
Jansonsi Silvi esit ka päävä sissejuhatusõs luu “Kuis Mesimoka Taavet Viirapalo säniga kokko saije”, miä kokko säet Juhan Jaigi “Kaarnakivi II” põhal.

Nelläs Juhan Jaigi nimeline jutupäiv trehväs ütele aolõ Eesti Rahvakultuuri Keskusõ kõrraldõt jutukõnõlamispidoga „Ööbikuööd“, minka raamõn toimu 17. lehekuu õdagu Lasva rahavamajan võrokeelidsidõ jutupajatajidõ õdak. „Ööbikuööd“ toimus 16.-21. lehekuul egäl puul üle Eesti.

IV jutupäävä kõrraldamist toet Eesti Kultuurkapitali Võromaa ekspertgrupp.

Lähkümp teedüs:
Tiia Allas
Võro instituudi projektijuht
5691 6281

 

Jagamine