Tulõman om sümpoosion “Õdagumeresuumlaisi edenimeq 13.–18. aastasaal”

26 oktoober, 2015

Võro instituut ja Soomõ-Ugri kultuuripääliin Obinitsa kõrraldasõ 30. rehekuu pääväl 2015 Setomaal Obinitsan kuunistmisõ (sümpoosioni) „Õdagumeresuumlaisi edenimeq 13.–18. aastasaal“. Sümpoosioni mõtõ om tuvva kokko õdagumeresoomõ rahvidõ inemisenimmi ja kotussõnimmi uurjq. Kae sümpoosioni kavva.


„Kullõ, ma loe sullõ!” Võro latsiraamadukogon

25 oktoober, 2015

Timahava peetäs võro keele nädälit 2.–8.11. Võro instituut kuts 2.–7. klassi opilaisi võro keele nädälil 4. novvembril Võro latsiraamadukokko (Jüri 54, Võro) võro keelen ettelugõmisõ pääväle „Kullõ, ma loe sullõ!”. Päiv nakkas pääle kell 13. Timahava pallõmi ettelugõjal proosapala inne koton/koolin vällä valli ja ku vaia, ka lugõmist harota. Hää oppaja, latsi avitaja, rehkendäge teksti […]


Eesti-võru sõnaraamat on valmis!

8 juuli, 2015

Sõnaraamatu esimene esitlus oli 23. veebruaril Võru Instituudis. Raamatu tegijaid aitas tänada kultuuriminister Urve Tiidus.


Loeme Artur Adsoni auks luulet!

8 juuli, 2015

XVI võrukeelne Artur Adsonile pühendatud luulelugemisvõistlus toimub neljapäeval, 23. aprillil 2015 algusega kell 12.30 Sänna mõisas.