8. märdikuul päälenakkamisega kell 14 omma kõik huvilidsõ oodõtu Kreutzwaldi muusõumi Võrol (Kreutzwaldi 31), kos näüdätäs ette Raimond Kolga 400- leheküllelist luulõkoko “Peo pääl elu hõpõ”.

Võromaalt Sarust peri võro kirändüse klassik Raimond Kolk (1924-1992) oll sunnitu kodomaalt pagõma 1943. aasta lõpun, minnen edimält Suumõ, kos tull naada sõduris.

Kimmämbä elopaiga löüdse tä Roodsin, kos ilmusi joba 1946. aastaga timä tävveste võrokiilne edimäne kogo „Ütsik täht“.

Kaejadsil tutvustasõ kogo kokkopandja ni toimõndaja Õnne Kepp ja raamaduteo iistvõtja Tiia Allas nii kirjanikku ku timä luulõloomingut.

Kolga sõnnulõ luud laulu „Ütsik täht“ esitäse Harglõ kooli opilasõ. Mõnistõ kooli opilasõ lugõva Kolga luulõt, nisamata Koidula-nimelidsel ilolugõmisvõistlusõl tunnustõt Ere Raag.

Kogon om  251 luulõtust, minkast kolmandik omma vähätunnõt, ollõn seoniaoni õnnõ käsikiräliselt vai avaldõt aokirändüsen ja vähäteedä kogomikõn.

Raamatut ilostasõ Raimond Kolga võrokiilse kirä nisamatõ Võromaalt peri suurmehele Bernard Kangrolõ (1910–1994).

„Peo pääl elu hõpõ“ om pühendet kiräniku 95. sünniaastapääväle 8. veebruaril 2019.

Parhillatsõl aol om Saru-mehe luulõ sõnumit laembalt kuulutanu laulja Mari Kalkun, ollõs viie tennü säändsile Kolga luulõtuisile nigu „Ütsik täht“, „Tuul“, „Tamaara“ jt.

Raamatu and vällä Võro Instituut, rahast Eesti Kultuurkapital ja Võro Instituut.

Lähemb teedüs:
Tiia Allas,
Võru Instituudi projektijuht
Tel 5691 6281

Jagamine