Minevaastak andsõ Võro Instituut vällä „Mino Võromaa“ võistlusõlõ 30 aastaga joosul saadõtuisist kirätöiest kokko pant valikkogo „Tsõõrikväeline“. Kõik, kelle kirätüü om raamadun, saava seo kogomigu kingis. Kae sisukõrda! Ku sullõ jääs silmä uma nimi, sõs tulõ esi vai saada kiäki Võro Instituuti raamatulõ perrä. Ku trehvät sõbra, sugulasõ vai tutva nime pääle, sõs anna tälle kah seo teedüs edesi.
Ku sa õks kuikimuudu Võro Instituuti tulla saa-õi, sõs kõlista tel 782 8750 vai kirota tuuli.abel@wi.ee ja lepümi kokko, kuis sa raamadu kätte saat.

Jagamine