1. aastagast and Võro Instituut latsiaiulõ, koolõle ja kultuuriasutuisile, -ühingitele ja -seltsele vällä Hindätiidmise avvuhinda, minka mõtõ om hoita võrokõsõs olõmist avvu seen. Ku algusaol kiteti paigapäälitside väärtüisi hoitjit üten Põlva ja Võro maavalitsusõga, sõs 2018. aastagast omma avvuhinna välläandmise paarilidse Põlva- ja Võromaa umavalitsuisi liidu.

Timmahavvagi saa egaüts ette säädi Vana-Võromaa latsiaia, kooli ja/vai kultuuriasotusõ, -ütisüse, kiä huul mi paigapäälitsist väärtüisist kõgõ inämb.

Avvuhindo välläandmisõ man kaias:
– kuis hindätiidmist ja hindästpidämist vällä näüdätäs;
– kuis hindätiidmine ja hindästpidämine vällänpuul koto silmä nakas;
– kuis hindätiidmist ja hindästpidämist noorilõ edesi andas.

Avvuhinna alospaprõ ja ülessäädmise vormi lövväti Võro Instituudi kodolehe päält. Ettepanõki pallõmi saata Võro Instituuti aadrõssil Tarto 48, 65609 Võro vai e-postiga wi@wi.ee pääle radokuu 22. pääväs (22.02.2018). Avvuhinna saajit kitetäs imäkeelepääväl, 14. urbõkuul (14.03.2018).

Edimädse avvuhinna saiva 2012. aastagal Oravi kuul, Sõmmõrpalo latsiaia keelepesärühm ja Haanimiihi nõvvukoda. Tõõsõ avvuhinna saiva 2013. aastagal Haani kuul, Põlva latsiaia Mesimumm Meelespea rühm ja Krabi külätiatri. Kolmanda auhinna pälvsevä 2016. aastal Mammastõ Latsiaia ja Kooli keelepesä rühm, Mammastõ Latsiaia ja Kooli kavvanõ võro keele ja kultuuri oppaja Marju Lepasson, Orava Kuul ja Võrumaa Spordiliit.

Jagamine