• et
  • en
  • vo
Timahavvanõ Artur Adsoni nimeline latsi ilolugõmispäiv om 10. lehekuul (10.05)  päälenakkamisega kell 12 Sännä mõisan.
Täpsämp teedüs võistlusõ kotsilõ om siin.
Olti oodõt!