Eesti telekanal Kidzone näütäs 25. lehekuu pääväst pääle egä päiv kell 16:45 maailma ütte populaarsõmbat latsisarja “Peppa-põrss” võro keeli. Edimält näüdätäs ossa võro keeli, sõs eesti keeli.

Sarja pand´ ümbre Fastrõ Mariko Võro Instituudist, sisse loiva näütlejä Hilje Murel ja Tarmo Tagamets. Jüvä Sullõv oll´ abis sõnno õigõ välläütlemise, Kuuba Rainer aśaajamisõ man.

“Mi teedä om taa aoluun edimäne kõrd, ku rahvidõvaihõlinõ tunnõt latsisari helündädäs võro kiilde ja tuud egä päiv üleriigilidsen telekanalin kaia saa,” ütel´ telekanali Kidzone tekevjuht Eelmaa Regiina. “Eestin om pia 75 000 võro keele mõistjat ja tuu om väega torrõ võimalus kõgõ noorõmbil võrokõisil uma lemmiktegeläse kaudu kiilt oppi, ütskõik sis, kon nä eläse.”

“Peppa-põrss” om inglüse latsisari, midä näüdätäs inämb ku 180 riigin. Multiga päätegeläne om küländ lihtsähe, a hää vällänäütämisega joonistõt väiku põrsatütärlats Peppa, kiä üten uma perre ja sõpruga hindä ümbre olõjat ilma, inemiisi ja väärtüisi tundma opp. Taa sari oppas, om häste inemise muudu ja nallakas ütekõrraga.

Kidzone TV om Eesti latsikanal, miä om joba ligi säidse aastat maailma kõgõ parõmbit multikidõsarju näüdänü hään eesti keelen. Kanalit näge kõiki päämiidsi televisioonilevi firmadõ võrkõn üle Eesti.

 

Teedüs:

Regiina Eelmaa

Kidzone TV tekevjuht

telefon 5696 3228

regiina@kidzonetv.eu

 

Jagamine