Valla om tettü Internetileht www.helüait.ee, kon naatas avaldama egäsuku võrokeelist kullõmismatõrjali – audioraamatit ja lühembit lugusiid nii latsilõ ku suurilõ.

Parla omma lehe pääl joba välän mitmõ võrokeelitse latsiraamatu ja näütüses võro kiilde tõlgit „Nukitsamiis“, niisamatõ vanõmbidõ lintkassette ja CDde sisu. Täüsinemiisi kõrva rõõmustasõ kimmähe Pulga Jaani vanõmba ja vahtsõmba jutu. Helüaida täütmisele avitasõ üten kõik autori, kiä umma loomingut üles riputa lubava ja nuu inemise, kiä hääst süämest juttõ sisse lugõva. Lehte tetäs Võro Instituudi ja MTÜ Luumisõ Kõrd kuuntüün. Helüaida tegemine käü kokko digikultuuri teema-aasta mõttõga.

Helüaida luumisõ mõtõ naas liikma tähelepandmisõst, et pallo võrokõisi kõnõlõs, et loessi külh, a aigu ei olõ… ja tõnõ hulk inemiisi kaibas, et võro kiilt lukõ om rassõ, a kullõsi taad hulga parõmba meelega… ja viil pallo inemiisi liigus tervüseratu pite vai sõit bussin, klapi pään. Näide jaos pakk Helüait uma lahendusõ – ku lukõ om rassõ vai olõ-i aigu vai tahassi sõidu vai tervüsekõnni aigu miilt lahuta, sõs saa nüüd võro keelen juttõ ja raamatit kullõlda. Kimmähe avitas Helüait ka naid latsõvanõmbit, kiä esi ummilõ latsilõ võro keelen ette lukõ pelgäse.

„Kõgõpäält pästsemi aolõksist mineva saandi lõpul lintkassette pääl vällä ant väärtusligu kraami. Kokko saa nüüd Helüaidast kullõlda tervelt viie vana lintkasseti digitaliseeritü matõrjali,“ kõnõlõs Helüaida projektijuht ja mõttõ nakataja Laanõ Triinu. Tä kitt viil, et tälle tege rõõmu tuu, et nii pallo autori omma lahkõhe nõun olnu umma loomingut Helüaidan avaldamisõs andma ja et vabatahtlikkõ sisselugõjit lövvüs. „Parladsõ eriolokõrra aol om inemiisil hädäste vaja midägi, miä avitas aolõ ja mõttilõ muud viirusõvapa sissu anda,“ arvas Laanõ Triinu viil ja suuv kõigilõ hääd kullõmist.

Helüaida täütmist jakatas. Kõrrast küsütäs lupõ autoriilt ja loetas näide loomingut sisse. Uma ao võtt helle tüütlemine ja vahtsõ matõrjali kodolehele pandminõ. Järjekõrran uutva näütüses Kõivu Madissõ mälestüisiraamat „Kähri kerko man Pekril“ ja Kauksi Ülle kuulsa maailma edimäne võrokeeline seksromaan „Paat“. Pia saa lehele vällä ka võro kiilde tõlgit „Sipsik“.

Helüait om olõman ka podcasti (e.k taskuhäälinguna). Oppusõ tuust, kuis Helüait hindäle karmanihe saia, löüd huviline Helüaida lehelt. Niisamatõ või Helüaida üles otsi õkvalt umma telefoni tõmmat podcasti-äpist. Helüaida tegejä uutva pakmiisi podcasti sõnalõ hää võrokeelitse vastussõ löüdmises. Noid või saata pressiteedüsse all olõva aadrõsi pääle.

Helüaida tegemisele omma ola alla pandnu Rahvakultuuri Keskus (Vana-Võromaa perimüskultuuri tugõminõ), Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp ja kõik autori ja sisselugõja.

 

Teedüst saa mano:
Võro Instituut / MTÜ Luumisõ Kõrd
Triinu Laan
tel 53322153
triinu.laan@wi.ee

Jagamine