Sõnaraamatu esimene esitlus oli 23. veebruaril Võru Instituudis. Raamatu tegijaid aitas tänada kultuuriminister Urve Tiidus.

Sõnaraamatu koostasid Mariko Faster, Urmas Kalla, Laivi Org, Sulev Iva ja Triin Iva. Kõik raamatusse läinud sõnad arutas läbi ka sõnaraamatu töörühm, kus oli keeletundjaid ja –huvilisi igast Võrumaa kihelkonnast.

Eesti-võru sõnaraamat on mõeldud ennekõike abiks eesti keelest võru keelde tõlkimisel – tõlkijatele, õpetajatele, võru keele õppijatele, keeletoimetajatele ja lihtsalt keelehuvilistele. Kindlasti leiab raamatust midagi uut ja huvitavat ka võru keele hea oskaja. Raamat on järg 2002. aastal ilmunud „Võru-eesti sõnaraamatule”.

Erinevalt eelmisest sõnaraamatust on siin aga sõnu palju rohkem – üle 20 000 sõnaartikli – ja need on esitatud eesti keelest lähtudes. Lisaks eesti sõnadele ja nende võru vastetele leiab sõnaraamatust hulgaliselt näitelauseid ja väljendeid, sõnade põhivormid, tabelid sõnatüüpide ja muu grammatilise infoga.

Sõnaraamatule on liidetud ka kohanimeloend 1200 nimega Võrumaalt, mujalt Eestist ja välismaalt.

Sõnaraamat meie e-poes

Sõnaraamatu järgmine esitlus toimub 12. märtsil 2015 Tartus, Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuses.

Jagamine