Võro edimäne kirändüsuulits saa teos 19. põimukuul kell 10.00 -17.00. Kõik põnnõv ni latsilõ ku täüskasunuilõ sünnüs Katariina kuju mant nikagu Kreutzwaldi avvusambani.

 

Kirändüsuulitsal „Katariinast Kreutzwaldini“ saa

o   KAIA – nt välläpanekit „Jaan Vahtra 140“ Vana-Võromaa kultuurikuan, raamatukogu aoluunäütüst ja ülesvõttit Kreutzwaldi man tettüist pildest läbi aigõ, nisamatõ raamadulette;

o   KULLÕLDA – nt nuuri luulõlugõmiisi ja Võromaalt peri kiränike mõttit, mitmasugust muusigat;

o   LAINUTADA – nt raamatit;

o   LUKÕ – nt aolehti, aokirju;

o   TETÄ – nt ülesvõttit hindäst, nisamatõ meisterdüisi ni jalutuskäüki tunnõt kiränike juhatusõl.

 

Kõik om täpsämpä kirän kavan. Olti oodõt, selle et ainumb, miä lugõ, om lugõmine ni umakandi kirändüs- ni kultuuriluu tundminõ.

Kirändüsuulitsa kõrraldas Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseum kuuhtüün Vana-Võromaa kultuurikua, Võromaa keskraamatukogo ja liinavalitsusõga.

 

Lähkump teedüs: Aimi Hollo, tel 5344 2373; Tiia Allas, tel 5691 6281.

Jagamine