Võro Instituut kuulutas vällä 34. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ

 

MINO VÕROMAA

Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli viie teema hulgast. Kimmäle või kirota ka vabal teemal. Hinnatas vannusõrühmi perrä (I–III, IV–VI, VII–IX ja X–XII klass).

 

   „Mino Võromaa” 34. võistlusõ teema omma:

  1. Vanasõna ütles, et …

(Ei olõ keelet ka näüdädä, et vanasõna ei piä paika.)

  1. Kuis ma hinnäst tõpi vasta kaidsa
  2. Kõgõ parõmb kingitüs
  3. Egäl tsirgul uma laul
  4. Krokotill tekk pallo nalla

(Nalla või tetä ka mõni tõnõ elläi, päälkiri and toukõ vigurijutu kirotamisõs.)

 

Oodami võistlustöid märdsi 10. pääväs (10.03.2021) meili pääle kaile.kabun@wi.ee.

Üts kirotaja või saata võistlusõlõ kooni kolm tüüd. Ku tüüd kuigi meili pääle saata ei saa, või käsikirä tuvva/saata Võro Instituuti (Tartu 48, 65609 Võro).

Parõmbilõ kirotajilõ avvuhinna!

Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü tel 525 3215 (Kaile Kabun).

 

 

 

 

 

 

Jagamine