1. „Mino Võromaa“ võistlusõl lei üten 47 last ja nuurt. Kokko tull võistlusõlõ 51 kirätüüd, noidõ seen oll juttõ, luulõtuisi ja esiki näütemäng.. Parõmba tüü avit vällä valli hindamiskogo: Hollo Aimi, Laanpere Helle, Kikka Liis ja Rahmani Jan.

Seo aasta oodõti võistlusõlõ juttõ vahtsõstpruukmisõst, bussisõidust ja inemiisist, kiä omma Võromaalõ kuulsust toonu. Kõiki naid teemasit pruugiti kah. Niisamatõ kirotadi hää meelega ummi vanõmbidõ ja vanavanõmbidõ kokkosaamisõst ja tollõst, kuis kiäki om hindäle nime saanu. Parõmbit kirätöid saa lukõ Võro instituudi kodolehe wi.ee päält.

Lähkümb teedüs: Kaile Kabun, tel 525 3215, kaile.kabun@wi.ee.

 

  1. „Mino Võromaa“ võistlusõ parõmba kirotaja

 

1.–3. klassi vannusõrühmän:

I–II kotus – Elpida-Marie Giannakaina (Mõnistõ kuul), Hindrik Saar (Osola kuul)

III–IV kotus – Aale Lindenberg (Mõnistõ kuul), Jaan Juhkam (Peedu kuul)

Eräpreemiä:

Eläjäjutupreemiä – Kirke Mai Kambek (Kuldri kuul)

Luudusõkitjä preemiä – Delisa Värton (Kuldri kuul)

Nimejutupreemiä – Braian Tsirk (Parksepä keskkuul)

Kuulsast Võromaa inemisest kirotamisõ preemia – Eliana Simak, (Oravi kuul)

 

4.–6. klassi vannusõrühmän:

I kotus – Katriine Mõttus (Haani kuul)

II kotus – Kersti Glaser (Oravi kuul)

III–IV kotus – Liisbet Rõõmusoks (Haani kuul), Angelos-Tepo Giannakainas (Mõnistõ kuul)

Eräpreemiä:

Taipsa mõttõ jagamisõ preemiä – Angelos-Tepo Giannakainas (Mõnistõ kuul)

Nalajutupreemiä – Märt Viidu (Haani kuul)

Bussijutupreemiä – Mia Marta Alaver (Peedu kuul)

Luudusjõvvo kujotamisõ preemiä – Karl Martin Kambek (Kuldri kuul)

Kuulsast Võromaa inemisest kirotamisõ preemiä – Kai Liis Kiviselg (Haani kuul)

Väärtüisi kaaldmisõ preemiä – Soren Pool (Vilustõ põhikuul)

 

7.–8. klassi vannusõrühmän:

I kotus – Kevin Vissel (Vilustõ põhikuul)

II kotus – Aveli Valb (Haani kuul)

III–IV kotus – Britten Toomemägi, Kairiin Koddala (mõl Oravi kuul)

Eräpreemiä:

Preemiä suvõvaheao ilolidsõ kujotamisõ iist – Aveli Valb (Haani kuul)

 

10.–12. klassi vannusõrühmän:

I–II kotus – Joosep Rohtla, Ingvar Leping (mõl Verska gümnaasium)

III kotus – Marianne Toots (Vahtsõliina gümnaasium)

Jagamine